Hepatoveto® veldproef bij ééndagskuikens

Inovet nieuws

Hepatoveto® veldproef bij ééndagskuikens

Een hogere groei en een lagere uitval?
Dat is waar u en de pluimveehouder naar streven.

V.M.D. heeft een veldproef opgezet met Hepatoveto® bij ééndagskuikens gedurende de eerste drie levensdagen, resulterend in een lagere mortaliteit en een hoger eindgewicht.

Neem contact met ons indien u hierover meer wil weten.

Contacteer ons.
Wij helpen graag!

Contact

2020 © Inovet Group
Gecreëerd door We Are Knights